Dưới đây là các câu hỏi thường gặp khi phụ huynh gửi con đến trường, rất mong các phụ huynh đọc và tham khảo